Infoskærme til virksomheder

De fleste større virksomheder bruger allerede skærme til at sprede deres budskaber ud på en langt mere effektiv og ensartet måde. Vil du gerne vide hvad fordelene er – for der er mange og de er rigtig gode?

Spred dine budskaber ensartet i din virksomhed – stor som lille

Den vigtigste fordel man opnår ved at anvende infoskærme til virksomheder er, at man langt nemmere, hurtigere og helt ensartet får informationer spredt ud internt i sin virksomhed. Virksomhedens informationssystemer kan gøre afstanden mindre internt i virksomheden samt skabe et større sammenhold internt.

Intern kommunikation

Del let informationer til gæster der kommer eller nå ud til medarbejdere på forskellige afdelinger på samme tid. Del altid nyt fra personaleforeningen samt byd velkommen til nye medarbejder. Mulighederne er rigtig mange.

Ekstern kommunikation

Digital skilte udendørs er noget som mange virksomheder har lyst til at være med på efterhånden, som hardwaren er blevet billigere. Informationstavler udendørs åbner en helt ny verden. De udendørs skilte giver en helt ny mulighed for markedsføring i lokalområdet samt informere om tilbud og arrangementer og nyheder. Du stiller en infostander op udendørs eller hænger en skærm op på din mur. Det vigtigste er, at det er synligt for så mange forbipasserende som muligt og i den højde, der er mest relevant. Tænk blot på den ”gratis” branding af din virksomhed til alle de forbi passerende. Vi leverer også gerne løsninger til dine udendørs infoskærme.

Informer dine ansatte hurtigt og ensartet!

Infoskærme i virksomheder – et strategisk ledelsesværktøj

Nå ud til medarbejderne hurtigere og mere ensartet. Det kan være svært at nå rundt til alle medarbejdere hver dag og har man medarbejdere fordelt på flere afsnit og afdelinger, der fysisk er placeret langt fra hinanden og måske med skiftende arbejdstider, ja så er det næsten umuligt. Med infoskærme til virksomheder, kan man nå ud og informere alle – og på samme tid. Giv dine medarbejdere en større forståelse for din virksomhed med både relevante og interessante informationer og del ud af dine nøgletal. Det er med til at skabe en mere fælles forståelse for virksomheden.

Er digitale skærme en god ide i alle typer af virksomheder?

Ja det er faktisk en rigtig god ide og det er der flere og flere virksomheder har fået øjnene op for. Desuden kan skærmene være med til at skabe mersalg.

Kontormiljøer

Brug informationsskærme i virksomheder i stedet for intranettet og gamle opslagstavler eller brug dem som et rigtig godt supplement til intranettet. På den måde der spares mange interne mails, som man alligevel ikke er sikker på, at medarbejderne får læst i en ofte travl hverdag. Informationsskærme eller informationstavler som de også kaldes, kan med stor fordel anvendendes i travle kontormiljøer til vidensdeling og kommunikation. Informationsskærmene til virksomheder kan sprede informationerne på en langt mere interessant måde og på relevante tidspunkter. Hent mere information om Intelligente informationsløsninger til virksomheder her.